Firma FuzzMyApp jest gotowa świadczyć usługi w poniższym zakresie:
  • Fuzzing rozwiązań klientów - Klienci mogą zamówić proces testów ich rozwiązań IT. Aplikacja może być dostarczona w dowolnej formie. Może być to wersja trial (30 dniowa), bądź z innymi ograniczeniami licencyjnymi.
  • Fuzzing znanych formatów danych (grafika, dokumenty tekstowe, binarne itp.) bądź protokołów sieciowych (HTTP, FTP, itp.).
  • Fuzzing nowych formatów danych bądź protokołów sieciowych. W tym przypadku dodajemy nowe możliwości w naszej platformie fuzzingowej w celu obsługi danego rozwiązania.
  • Fuzzing rozwiązań w siedzibie klienta. W niektórych przypadkach rozwiązanie klienta stanowi integralną część większej usługi, która jest istotna z perspektywy naszego klienta. Umożliwiamy usługę fuzzingu w ściśle określonym miejscu i warunkach zdefiniowanych przez klienta. W powyższym przypadku mamy na uwadze np. systemy SCADA, bądź inne rozwiązania stosowane przez ciężki przemysł, które to z różnych powodów nie mogą być dostarczone do naszego wirtualnego laboratorium, bądź dostęp do nich jest ściśle ograniczony.
  • Fuzzing rozwiązań, które mają być zakupione przez naszego klienta. Przed zakupem produktu na skalę korporacyjną, możemy przetestować jego stabilność oraz bezpieczeństwo. W ten sposób zapewniamy klienta, iż produkt który zamierza kupić nie zagraża jego firmie.
  • Umożliwiamy dostęp naszym klientom do błędów 0day, które odnajdujemy w popularnych aplikacjach klienckich, w naszym laboratorium badawczym. Używamy popularnych aplikacji jako obiektów w procesie fuzzingu, w celu rozwijania naszej platformy testowej. Dzięki nim dodajemy nowe funkcjonalności oraz wspieramy nowe formaty danych w naszej platformie. Chcemy MOCNO zaznaczyć, iż wspomniane błędy 0day pochodzą z naszego LABORATORIUM BADAWCZEGO, A NIE Z PRODUKTÓW NASZYCH KLIENTOW. NIGDY NIE PUBLIKUJEMY BŁĘDÓW ZNALEZIONYCH W PRODUKTACH NASZYCH KLIENTOW, BĄDŹ NIE PRZEKAZUJEMY ICH FIRMOM TRZECIM.