Jeśli chcielibyście państwo zadać nam pytania dotyczące fuzzingu, bądź chcielibyście wykorzystać nasze rozwiązania oraz doświadczenie w celu poprawienia waszego cyklu rozwoju oprogramowania, prosimy o kontakt pod adresem:Klucz publiczny PGP